• +844 - 1900 - 6868
  • info@vietnhatpro.vn

Hồ sơ thông tin

Trang thông tin liên hệ Việt Nhật Pro

Hồ sơ thông tin
Đối tác
Công ty TNHH Việt Nhật sản xuất, kinh doanh các mặt hàng cơ khí (thiết bị toàn bộ, thiết bị lẻ, kim khí tiêu dùng, chi tiết, cụm chi tiết, phụ tùng vv..). Xuất nhập khẩu trực tiếp tư liệu sản xuất và tiêu dùng. Trực tiếp đầu tư hoặc liên doanh đầu tư các nhà máy bằng thiết bị do Tổng công ty cung cấp
admin

Việt Nhật Pro xây dựng quan hệ đối tác chiến lược với các nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ hàng đầu trên toàn thế giới, để giúp chúng tôi gia tăng tốc độ, sức mạnh, tính nhanh nhẹn và sự tin cậy, và nhờ đó chúng tôi có thể mang lại các giải pháp tốt nhất cho khách hàng. 

Chúng tôi liên tục xem xét và hợp tác với các đối tác khác. Nếu bạn quan tâm đến việc trở thành đối tác với chúng tôi hoặc muốn biết được nhận xét về sản phẩm và dịch vụ từ phía đối tác hoặc các thông tin khác về các đối tác này. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để hiểu thêm về quyền lợi và điều kiện hợp tác.

  • No. 741, Nguyen Duc Thuan, Dang Xa, Gia Lam District, Hanoi, Viet Nam
  • Phone: + (844) 422146888
  • Phone: + (844) 436763411
  • Fax: + (844) 43-9876837
  • Email:contact@vietnhatpro.vn
Copyright © 2015 vietnhatpro.vn. All rights reserved.